inwentaryzacje budowlane nowa
                strona

Czym?

        Pomiarów dokonujemy przy pomocy dalmierzy laserowych firmy Stanley i Leica. Dalmierze umożliwiają pomiar odległości od  20 cm do około 60 m (odległości mniejsze niż 20cm mierzymy przy pomocy tradycyjnych miarek). Wartość na wyświetlaczu podawana jest z dokładnością do 1mm. Pomiar dalmierzem laserowym znacznie przyspiesza pracę i umożliwia przeprowadzanie pomiarów nawet w najbardziej niedogodnych warunkach, w miejschach gdzie użycie tradycyjnych metod byłoby niemożliwe.
              W trakcie wykonywania prac pomiarowych  wspomagamy się także cyfrowymi aparatami fotograficznycznymi. Dzięki  bogatej dokumentacji  zdjęciowej  jesteśmy w stanie przedstawić zamawiającemu nie tylko techniczne rysunki ale także faktyczny stan istniejący, co może być niezwykle pomocne w późniejszej pracy projektowej.